Tổ chức 30 chặng, Cúp Truyền hình TPHCM đi vào lịch sử xe đạp thế giới

Tổ chức 30 chặng, Cúp Truyền hình TPHCM đi vào lịch sử xe đạp thế giới

TP.HCM bắn pháo hoa 2 điểm kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4

TP.HCM bắn pháo hoa 2 điểm kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa dịp 30/4

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa dịp 30/4

Nguyễn Thành Tâm lần thứ 3 nhất chặng giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM

Nguyễn Thành Tâm lần thứ 3 nhất chặng giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM

Giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM: Lê Nguyệt Minh thắng chặng 7

Giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM: Lê Nguyệt Minh thắng chặng 7

Lê Văn Duẩn chiến thắng trong chặng đua tốc độ cao

Lê Văn Duẩn chiến thắng trong chặng đua tốc độ cao

Chặng 2 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Thành Tâm nước rút

Chặng 2 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Thành Tâm nước rút

Tay đua Loic chiến thắng trong nội dung sở trường

Tay đua Loic chiến thắng trong nội dung sở trường

Khởi tranh Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018

Khởi tranh Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018

Sân chơi của nhiều kỷ lục

Sân chơi của nhiều kỷ lục