Cúm A/H5N6 nguy hiểm đối với người thế nào?

Cúm A/H5N6 nguy hiểm đối với người thế nào?

Theo thông tin đã xác minh của Báo NNVN, tại Hà Nội đã xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6. Tuy ổ dịch đã ngay...