Phú Yên: Nỗ lực tiêm phòng bao vây ổ dịch cúm gia cầm

Phú Yên: Nỗ lực tiêm phòng bao vây ổ dịch cúm gia cầm

Phú Yên: Khẩn trương bao vây, ứng phó với ổ dịch A/H5N6

Phú Yên: Khẩn trương bao vây, ứng phó với ổ dịch A/H5N6

Ứng phó ổ dịch H5N6: Yêu cầu khẩn trương bao vây, không để lây lan sang người

Ứng phó ổ dịch H5N6: Yêu cầu khẩn trương bao vây, không để lây lan sang người

Phân bổ khẩn cấp 5.000 lít thuốc dập dịch cúm gia cầm

Phân bổ khẩn cấp 5.000 lít thuốc dập dịch cúm gia cầm

Xuất hiện ổ cúm A/H5N6 độc lực rất mạnh ở Phú Yên

Xuất hiện ổ cúm A/H5N6 độc lực rất mạnh ở Phú Yên

Truy tìm thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trên giao lộ TP.HCM

Truy tìm thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trên giao lộ TP.HCM

Phú Yên: Dịch cúm A H5N6 có thể lây lan sang người cần khẩn cấp ngăn chặn

Phú Yên: Dịch cúm A H5N6 có thể lây lan sang người cần khẩn cấp ngăn chặn

'Ổ' cúm H5N6 có độc lực rất mạnh bùng phát trên đàn gà 2.000 con ở Phú Yên

'Ổ' cúm H5N6 có độc lực rất mạnh bùng phát trên đàn gà 2.000 con ở Phú Yên

Khẩn cấp ngăn chặn ổ dịch cúm A H5N6 có thể lây lan sang người

Khẩn cấp ngăn chặn ổ dịch cúm A H5N6 có thể lây lan sang người