Thời tiết chuyển mùa, chủ động phòng tránh amidan

Thời tiết chuyển mùa, chủ động phòng tránh amidan

Tìm hiểu đường đi của virus, vi khuẩn gây viêm amidan và cách phòng tránh

Tìm hiểu đường đi của virus, vi khuẩn gây viêm amidan và cách phòng tránh

Để không bị viêm amidan phải tận diệt được virus khởi nguyên

Để không bị viêm amidan phải tận diệt được virus khởi nguyên

Bác sĩ và nàng thơ tri kỷ

Bác sĩ và nàng thơ tri kỷ

Cúc lục lăng: 'Hiện tượng' mới chống mầm bệnh amidan, viêm họng

Cúc lục lăng: 'Hiện tượng' mới chống mầm bệnh amidan, viêm họng

Bất ngờ một loài cúc dại: Cúc lục lăng!

Bất ngờ một loài cúc dại: Cúc lục lăng!

Huyền thoại cúc lục lăng

Huyền thoại cúc lục lăng

Cúc lục lăng: Hành trình từ cây hoa thành vị thuốc

Cúc lục lăng: Hành trình từ cây hoa thành vị thuốc

Bạn đã từng được ngắm vẻ đẹp của hoa cúc lục lăng?

Bạn đã từng được ngắm vẻ đẹp của hoa cúc lục lăng?

Cúc Lục Lăng - cây thuốc quý bảo vệ amidan

Cúc Lục Lăng - cây thuốc quý bảo vệ amidan