Trần Quế Sơn: 'Làm nghệ thuật là để phụng hiến'

Trần Quế Sơn: 'Làm nghệ thuật là để phụng hiến'

Sao nối ngôi: Hát về mẹ, Triệu Lộc làm cha rơi nước mắt

Sao nối ngôi: Hát về mẹ, Triệu Lộc làm cha rơi nước mắt

Trần Quế Sơn và 'Cõng mẹ đi chơi'

Trần Quế Sơn và 'Cõng mẹ đi chơi'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 'Cõi quê' giữa lòng phố thị

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 'Cõi quê' giữa lòng phố thị

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn làm live show 'Cõi quê'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn làm live show 'Cõi quê'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn chia sẻ mối lương duyên phổ thơ Bùi Giáng

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn chia sẻ mối lương duyên phổ thơ Bùi Giáng

Đêm nhạc 'Cõi Quê' của nhạc sĩ Trần Quế Sơn

Đêm nhạc 'Cõi Quê' của nhạc sĩ Trần Quế Sơn

Đêm 'tri âm' Bùi Giáng và Trần Quế Sơn

Đêm 'tri âm' Bùi Giáng và Trần Quế Sơn

Trần Quế Sơn tổ chức liveshow 'Cõi quê'

Trần Quế Sơn tổ chức liveshow 'Cõi quê'