Sao Việt vướng bê bối: Người giã từ showbiz, kẻ mặt dày vẫn đi hát

Sao Việt vướng bê bối: Người giã từ showbiz, kẻ mặt dày vẫn đi hát

Giấc mơ Trúc chỉ trong từng ngôi nhà Việt

Giấc mơ Trúc chỉ trong từng ngôi nhà Việt

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 'Cõi quê' mà cũng chính là 'Cõi người ta'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 'Cõi quê' mà cũng chính là 'Cõi người ta'

Đêm Bùi Giáng của Trần Quế Sơn

Đêm Bùi Giáng của Trần Quế Sơn

Trở lại sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa né giao lưu với khán giả

Trở lại sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa né giao lưu với khán giả

Trần Quế Sơn: 'Làm nghệ thuật là để phụng hiến'

Trần Quế Sơn: 'Làm nghệ thuật là để phụng hiến'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 'Cõi quê' giữa lòng phố thị

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 'Cõi quê' giữa lòng phố thị

Trần Quế Sơn làm liveshow 'Cõi quê' tưởng nhớ Bùi Giáng

Trần Quế Sơn làm liveshow 'Cõi quê' tưởng nhớ Bùi Giáng

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn làm live show 'Cõi quê'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn làm live show 'Cõi quê'

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn chia sẻ mối lương duyên phổ thơ Bùi Giáng

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn chia sẻ mối lương duyên phổ thơ Bùi Giáng

Đêm nhạc 'Cõi Quê' của nhạc sĩ Trần Quế Sơn

Đêm nhạc 'Cõi Quê' của nhạc sĩ Trần Quế Sơn

Trần Quế Sơn tổ chức liveshow 'Cõi quê'

Trần Quế Sơn tổ chức liveshow 'Cõi quê'