Tiếng thì thầm của Huế qua Âm vọng sông Hương

Tiếng thì thầm của Huế qua Âm vọng sông Hương

Soi bóng Huế trong 'Âm vọng sông Hương'

Soi bóng Huế trong 'Âm vọng sông Hương'

'Âm vọng sông Hương': Nơi hội tụ và lan tỏa âm sắc Huế

'Âm vọng sông Hương': Nơi hội tụ và lan tỏa âm sắc Huế

Âm vọng sông Hương đã 'chạm' vào người Huế

Âm vọng sông Hương đã 'chạm' vào người Huế

Nhiều chương trình biểu diễn tại Festival Huế 2018

Festival Huế 2018: Đêm nhạc Trịnh – 17 năm để nhớ về

Festival Huế 2018: Đêm nhạc Trịnh – 17 năm để nhớ về

Lệ Quyên hát nhạc Trịnh ở Huế khiến cho 20 ngàn khán giả 'chết lặng'

Lệ Quyên hát nhạc Trịnh ở Huế khiến cho 20 ngàn khán giả 'chết lặng'

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018