Công nghệ 'đắt hàng' hút vốn ngoại

Công nghệ 'đắt hàng' hút vốn ngoại

Nhiều dự án tỷ đô được trao giấy chứng nhận đầu tư

Nhiều dự án tỷ đô được trao giấy chứng nhận đầu tư

Thu hút FDI: Thêm nhiều dự án 'tỷ đô' sẽ vào Việt Nam

Thu hút FDI: Thêm nhiều dự án 'tỷ đô' sẽ vào Việt Nam

Hàng loạt dự án tỷ USD được trao giấy chứng nhận đầu tư và MOU hợp tác đầu tư

Hàng loạt dự án tỷ USD được trao giấy chứng nhận đầu tư và MOU hợp tác đầu tư

Nhiều doanh nghiệp FDI ký kết mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp FDI ký kết mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam

Việt Nam-Indonesia thúc đẩy hợp tác biển, nghề cá

Việt Nam-Indonesia thúc đẩy hợp tác biển, nghề cá

FPT khai trương Tổ hợp Đại học và Công viên Phần mềm nghìn tỷ tại Cần Thơ

FPT khai trương Tổ hợp Đại học và Công viên Phần mềm nghìn tỷ tại Cần Thơ