Con nợ vác mã tấu chém chủ cho vay đến nhập viện

Con nợ vác mã tấu chém chủ cho vay đến nhập viện

TP.HCM: Trả tiền nợ xong, chém luôn chủ nợ nhập viện

TP.HCM: Trả tiền nợ xong, chém luôn chủ nợ nhập viện

Mâu thuẫn khi đi xe, côn đồ gọi bạn đâm tài xế xe khách tử vong

Mâu thuẫn khi đi xe, côn đồ gọi bạn đâm tài xế xe khách tử vong

Đi lấy nợ, nhóm thanh niên bị con nợ đuổi chém trọng thương ở Sài Gòn

Đi lấy nợ, nhóm thanh niên bị con nợ đuổi chém trọng thương ở Sài Gòn

Sau khi trả tiền, rủ người chém chủ nợ nhập viện ở TP.HCM

Sau khi trả tiền, rủ người chém chủ nợ nhập viện ở TP.HCM

Con nợ xách mã tấu chém chủ nợ nhập viện

Con nợ xách mã tấu chém chủ nợ nhập viện

Đi lấy nợ, nhóm thanh niên bị con nợ dùng mã tấu đuổi chém trọng thương

Đi lấy nợ, nhóm thanh niên bị con nợ dùng mã tấu đuổi chém trọng thương

Sau khi trả tiền, rủ người đi chém chủ nợ

Sau khi trả tiền, rủ người đi chém chủ nợ