Cao Bằng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua

Cao Bằng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua

Mở rộng công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Mở rộng công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Non nước Cao Bằng - công viên địa chất toàn cầu thứ hai của Việt Nam

Non nước Cao Bằng - công viên địa chất toàn cầu thứ hai của Việt Nam

Thủ tướng dự Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Thủ tướng dự Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Thủ tướng dự lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Thủ tướng dự lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Chủ tịch huyện bị điều chuyển về làm việc ở công viên

Chủ tịch huyện bị điều chuyển về làm việc ở công viên

Chuẩn bị Lễ đón bằng UNESCO cho Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng gắn với 3 tuyến du lịch