'Quả bóng' trách nhiệm vụ 49 giáo viên Bình Định bị đặc cách 'nhầm'

'Quả bóng' trách nhiệm vụ 49 giáo viên Bình Định bị đặc cách 'nhầm'

GDVN- Trách nhiệm trong vụ 49 giáo viên hợp đồng Bình Định bị đặc cách nhầm đang được đá qua lại giữa 2 cơ...
Giáo viên hợp đồng Bắc Ninh đề nghị làm rõ trách nhiệm của Sở Nội vụ

Giáo viên hợp đồng Bắc Ninh đề nghị làm rõ trách nhiệm của Sở Nội vụ

Lòng vòng xét tuyển

Lòng vòng xét tuyển

Làm sao giải quyết dứt điểm tồn tại về tuyển giáo viên hợp đồng?

Làm sao giải quyết dứt điểm tồn tại về tuyển giáo viên hợp đồng?

Hà Nội đề xuất bổ sung 224 biên chế xét đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội đề xuất bổ sung 224 biên chế xét đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội chậm xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng, vì sao?

Hà Nội chậm xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng, vì sao?

Giáo viên dạy thử để được tuyển làm... giáo viên

Giáo viên dạy thử để được tuyển làm... giáo viên

Xét tuyển đặc cách: Nhiều giáo viên Thủ đô 'tiu nghỉu'

Xét tuyển đặc cách: Nhiều giáo viên Thủ đô 'tiu nghỉu'

Hà Nội công khai danh sách giáo viên hợp đồng được xét đặc cách

Hà Nội công khai danh sách giáo viên hợp đồng được xét đặc cách

'Khe cửa' hẹp với giáo viên hợp đồng

'Khe cửa' hẹp với giáo viên hợp đồng

Xét tuyển đặc cách: Giáo viên tiếp tục bị... làm khó

Xét tuyển đặc cách: Giáo viên tiếp tục bị... làm khó

Sóc Sơn:Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ xét đặc cách

Sóc Sơn:Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ xét đặc cách

Bao nhiêu giáo viên hợp đồng Hà Nội đủ điều kiện xét đặc cách?

Bao nhiêu giáo viên hợp đồng Hà Nội đủ điều kiện xét đặc cách?

Giáo viên hợp đồng lâu năm nhắc lại lời hứa của Chủ tịch Thành phố Hà Nội

Giáo viên hợp đồng lâu năm nhắc lại lời hứa của Chủ tịch Thành phố Hà Nội