Bán lẻ ngoại đổi chiến lược, hàng Việt thêm quan ngại

Bán lẻ ngoại đổi chiến lược, hàng Việt thêm quan ngại

Nắm giữ đến 50% thị phần bán lẻ tại Việt Nam, nên khi các chuỗi siêu thị ngoại thay đổi chiến lược kinh...