Tân Sơn Nhất nâng lên 50 triệu khách/năm: Vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu

Tân Sơn Nhất nâng lên 50 triệu khách/năm: Vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu

Công bố quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 9 tới

Công bố quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 9 tới

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến mở rộng 210 ha về phía Bắc

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến mở rộng 210 ha về phía Bắc

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến mở rộng 210 ha về phía Bắc

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến mở rộng 210 ha về phía Bắc

Điều chỉnh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiết kiệm 10.000 tỉ

Điều chỉnh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiết kiệm 10.000 tỉ

25.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

25.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Nhà ga mới Tân Sơn Nhất phục vụ được 20 triệu khách/năm

Nhà ga mới Tân Sơn Nhất phục vụ được 20 triệu khách/năm

Sân bay Tân Sơn Nhất xây thêm nhà ga mới

Sân bay Tân Sơn Nhất xây thêm nhà ga mới

Nguồn tiền nào mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Lấy ở đâu 18.000 tỷ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Lấy ở đâu 18.000 tỷ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao đất để mở rộng Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao đất để mở rộng Tân Sơn Nhất

Thủ tướng quyết xây thêm nhà ga hành khách 200.000m2 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng quyết xây thêm nhà ga hành khách 200.000m2 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM đề nghị làm rõ giới hạn công suất sân bay TSN