Israel là quốc gia thứ tư phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng

Israel là quốc gia thứ tư phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng

Một nhóm các nhà khoa học Israel sẽ khởi động nhiệm vụ đầu tiên được tư nhân tài trợ để phóng và đáp tàu vũ...