Bức họa do AI thực hiện có giá 432.500 USD

Bức họa do AI thực hiện có giá 432.500 USD

Chân dung Edmond Belamy, bức họa trên vải bạt thể hiện chân dung một quý ông người Pháp do trí tuệ nhân tạo...