EVN được giao mang về 791 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2020

EVN được giao mang về 791 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN: Nỗ lực tối đa để cung ứng đủ điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN: Nỗ lực tối đa để cung ứng đủ điện

Tập đoàn EVN ước lãi 950 tỷ đồng năm 2019

Tập đoàn EVN ước lãi 950 tỷ đồng năm 2019

EVN nộp ngân sách 27.200 tỷ đồng trong năm 2019

EVN nộp ngân sách 27.200 tỷ đồng trong năm 2019

EVN chỉ 'lãi' 3 đồng/kWh điện

EVN chỉ 'lãi' 3 đồng/kWh điện

EVN công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện

EVN công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện

EVN sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 lãi trên 698 tỷ đồng

EVN sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 lãi trên 698 tỷ đồng

Bộ Công Thương: Minh bạch chi phí sản xuất điện của EVN

Gánh nặng trần chi phí lãi vay

EVN thu hơn 1.000 tỷ mỗi ngày trong nửa đầu năm

Xếp hạng tín nhiệm giúp EVN huy động vốn đầu tư thuận lợi hơn

Nỗ lực tái cơ cấu doanh nghiệp ở EVN