Đà Nẵng khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

Đà Nẵng khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

Đà Nẵng: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

Đà Nẵng: Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

Đà Nẵng: Nhà trưng bày Hoàng Sa chính thức mở cửa

Đà Nẵng: Nhà trưng bày Hoàng Sa chính thức mở cửa

Nhà trưng bày Hoàng Sa củng cố thêm niềm tin 'huyện đảo sẽ trở về đoàn tụ'

Nhà trưng bày Hoàng Sa củng cố thêm niềm tin 'huyện đảo sẽ trở về đoàn tụ'

Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng

Cắt băng khánh thành nhà Trưng bày Hoàng Sa, tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng

Cắt băng khánh thành nhà Trưng bày Hoàng Sa, tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng

Nhà trưng bày Hoàng Sa nơi ghi dấu cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Nhà trưng bày Hoàng Sa nơi ghi dấu cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Nhà trưng bày Hoàng Sa - Công trình lịch sử đặc biệt

Nhà trưng bày Hoàng Sa - Công trình lịch sử đặc biệt

Khởi công Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng ra Biển Đông

Khởi công Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng ra Biển Đông