Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng

Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng

Vợ chồng đại gia thông qua công ty do cả hai ngồi ghế chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật để lừa...
Hai vợ chồng chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng từ dự án nước học đường

Hai vợ chồng chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng từ dự án nước học đường

Cặp vợ chồng 'ma mãnh' chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng ngân hàng

Cặp vợ chồng 'ma mãnh' chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng ngân hàng

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Chủ tịch HĐQT lĩnh án 25 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Chủ tịch HĐQT lĩnh án 25 năm tù

Vợ chồng hầu tòa vì 'vẽ' dự án chiếm đoạt tiền ngân hàng

Vợ chồng hầu tòa vì 'vẽ' dự án chiếm đoạt tiền ngân hàng

Mượn danh dự án chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng

Mượn danh dự án chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng

Cặp vợ chồng 'cài' dự án 'ma' chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng

Vợ chồng Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Xét xử vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến Agribank 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Dùng dự án 'ma' nước uống học đường để lừa vay vốn ngân hàng

Dựng khống dự án 'nước sạch học đường' để chiếm đoạt tiền tỷ