Vietjet đề xuất phương án xử lý máy bay bị bỏ quên 12 năm ở Nội Bài

Vietjet đề xuất phương án xử lý máy bay bị bỏ quên 12 năm ở Nội Bài

Sẽ trình Chính phủ phương án xử lý máy bay bị bỏ quên 12 năm ở Nội Bài

Sẽ trình Chính phủ phương án xử lý máy bay bị bỏ quên 12 năm ở Nội Bài

Vì sao Trung tâm dưỡng lão 'đánh liều' gửi công văn để xin máy bay 'bỏ quên'?

Vì sao Trung tâm dưỡng lão 'đánh liều' gửi công văn để xin máy bay 'bỏ quên'?

Viện dưỡng lão xin máy bay bỏ quên ở Nội Bài để các cụ 'trải nghiệm'

Viện dưỡng lão xin máy bay bỏ quên ở Nội Bài để các cụ 'trải nghiệm'

Xin đổi 3 suất dưỡng lão lấy máy bay ở Nội Bài

Xin đổi 3 suất dưỡng lão lấy máy bay ở Nội Bài

Viện dưỡng lão đề nghị 'đổi 3 suất dưỡng lão lấy máy bay bị bỏ quên ở Nội Bài'

Viện dưỡng lão đề nghị 'đổi 3 suất dưỡng lão lấy máy bay bị bỏ quên ở Nội Bài'

Căn cứ vào đâu để đề nghị đổi 3 tỷ đồng bánh kẹo lấy Boeing bị bỏ quên

Căn cứ vào đâu để đề nghị đổi 3 tỷ đồng bánh kẹo lấy Boeing bị bỏ quên

Đề xuất đổi bánh kẹo lấy Boeing bỏ quên ở Nội Bài bị từ chối

Đề xuất đổi bánh kẹo lấy Boeing bỏ quên ở Nội Bài bị từ chối

Cục Hàng không nói gì về đề xuất 'đổi bánh kẹo lấy máy bay bị bỏ rơi'?

Cục Hàng không nói gì về đề xuất 'đổi bánh kẹo lấy máy bay bị bỏ rơi'?