Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giữa các đơn vị của ACV khu vực phía bắc

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giữa các đơn vị của ACV khu vực phía bắc

VATM: Khai mạc tuần lễ Huấn luyện tự vệ 2018

VATM: Khai mạc tuần lễ Huấn luyện tự vệ 2018

Sau khi có tân Chủ tịch, Petrolimex bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới

Sau khi có tân Chủ tịch, Petrolimex bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới

Lý lịch đáng nể của ông Phạm Văn Thanh – Tân Chủ tịch Petrolimex

Lý lịch đáng nể của ông Phạm Văn Thanh – Tân Chủ tịch Petrolimex

Ông Phạm Văn Thanh chính thức giữ ghế Chủ tịch Petrolimex

Ông Phạm Văn Thanh chính thức giữ ghế Chủ tịch Petrolimex

Petrolimex có Chủ tịch HĐQT mới

Petrolimex có Chủ tịch HĐQT mới

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex: Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex: Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Bảo đảm an ninh, an toàn trong cung ứng xăng dầu hàng không

Bảo đảm an ninh, an toàn trong cung ứng xăng dầu hàng không