Thuốc tiêm trị trầm cảm, giảm trí nhớ Koreamin bị thu hồi, đình chỉ lưu hành

Thuốc tiêm trị trầm cảm, giảm trí nhớ Koreamin bị thu hồi, đình chỉ lưu hành

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hàng loạt công ty dược vi phạm quy định của Bộ Y tế

Hàng loạt công ty dược vi phạm quy định của Bộ Y tế

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, lô thuốc tiêm Koreamin bị thu hồi

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, lô thuốc tiêm Koreamin bị thu hồi

Thu hồi thuốc tiêm Koreamin vì không đạt chất lượng

Thu hồi thuốc tiêm Koreamin vì không đạt chất lượng

Bộ Y tế phạt nặng hàng loạt công ty dược

Bộ Y tế phạt nặng hàng loạt công ty dược

Thu hồi lô thuốc tiêm Koreamin không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành lô thuốc tiêm Koreamin không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành lô thuốc tiêm Koreamin không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành 1 lô thuốc tiêm Koreamin

Đình chỉ lưu hành 1 lô thuốc tiêm Koreamin

Thu hồi 1 loại thuốc tiêm, ngừng cấp đăng ký thuốc cho 4 công ty có vi phạm

Thu hồi 1 loại thuốc tiêm, ngừng cấp đăng ký thuốc cho 4 công ty có vi phạm

Thu hồi thuốc giảm trí nhớ do Hàn Quốc sản xuất

Thu hồi thuốc giảm trí nhớ do Hàn Quốc sản xuất

Không đáp ứng tiêu chuẩn, thuốc tiêm Koreamin điều trị rối loạn chức năng não bị thu hồi

Không đáp ứng tiêu chuẩn, thuốc tiêm Koreamin điều trị rối loạn chức năng não bị thu hồi

Không đáp ứng tiêu chuẩn, thuốc tiêm Koreamin điều trị rối loạn chức năng não bị thu hồi

Không đáp ứng tiêu chuẩn, thuốc tiêm Koreamin điều trị rối loạn chức năng não bị thu hồi

Thu hồi thuốc điều trị rối loạn chức năng não kém chất lượng

Thu hồi thuốc điều trị rối loạn chức năng não kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành lô thuốc tiêm Koreamin của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Đình chỉ lưu hành lô thuốc tiêm Koreamin của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Thu hồi nhiều loại sữa rửa mặt, kem giữ ẩm, dầu gội đầu không đạt chất lượng

Thu hồi nhiều loại sữa rửa mặt, kem giữ ẩm, dầu gội đầu không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc tiêm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc tiêm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở y tế Hà Nội: Đình chỉ lưu hành dung dịch thuốc tiêm Koreamin

Sở y tế Hà Nội: Đình chỉ lưu hành dung dịch thuốc tiêm Koreamin

Hà Nội: Đình chỉ lưu hành một loại thuốc điều trị chức năng não

Hà Nội: Đình chỉ lưu hành một loại thuốc điều trị chức năng não