Chân dung tân Tổng giám đốc doanh nghiệp 4.000 tỷ đồng

Chân dung tân Tổng giám đốc doanh nghiệp 4.000 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Trà My chính thức điều hành Tập đoàn PAN từ ngày 10/5

Bà Nguyễn Thị Trà My chính thức điều hành Tập đoàn PAN từ ngày 10/5

'Nữ tướng' Nguyễn Thị Trà My làm Tổng giám đốc The PAN Group

'Nữ tướng' Nguyễn Thị Trà My làm Tổng giám đốc The PAN Group

Bà Nguyễn Thị Trà My đảm nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN từ 10/5

Bà Nguyễn Thị Trà My đảm nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN từ 10/5

PAN Group bổ nhiệm nhân sự mới

PAN Group bổ nhiệm nhân sự mới

Bà Nguyễn Thị Trà My đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc The PAN Group

Bà Nguyễn Thị Trà My đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc The PAN Group