Quảng Nam: Bắt Giám đốc doanh nghiệp phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt Giám đốc doanh nghiệp phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt tạm giam giám đốc phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt tạm giam giám đốc phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt tạm giam Giám đốc để điều tra vụ phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt tạm giam Giám đốc để điều tra vụ phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp phá rừng tự nhiên

1 giám đốc bị bắt vì hạ rừng phòng hộ

1 giám đốc bị bắt vì hạ rừng phòng hộ

Quảng Nam: Tạm giam Giám đốc phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Tạm giam Giám đốc phá rừng tự nhiên

Một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Nam bị bắt vì phá rừng tự nhiên

Một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Nam bị bắt vì phá rừng tự nhiên