Khắc phục xong sự cố tàu chở dầu đâm vào cầu cảng tại Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp Đà Nẵng

Khắc phục xong sự cố tàu chở dầu đâm vào cầu cảng tại Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp Đà Nẵng

Tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng, nguy cơ tràn dầu ra biển

Tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng, nguy cơ tràn dầu ra biển

Tàu chở dầu tông gãy trụ cầu cảng tiếp dầu ở Đà Nẵng

Tàu chở dầu tông gãy trụ cầu cảng tiếp dầu ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Kịp thời xử lý sự cố tràn dầu ở cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng: Kịp thời xử lý sự cố tràn dầu ở cảng Liên Chiểu

Cận cảnh vụ tàu chở dầu đâm cầu cảng, khiến dầu tràn ra biển

Cận cảnh vụ tàu chở dầu đâm cầu cảng, khiến dầu tràn ra biển

Đà Nẵng: Tàu chở dầu va chạm gây nứt cầu cảng

Đà Nẵng: Tàu chở dầu va chạm gây nứt cầu cảng

Tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng Đà Nẵng

Tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng Đà Nẵng

Tàu chở dầu đâm vào cầu cảng tại Đà Nẵng

Tàu chở dầu đâm vào cầu cảng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng huy động lực lượng ứng cứu tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng

Đà Nẵng huy động lực lượng ứng cứu tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng