Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Hà Tĩnh: Khởi tố một phóng viên về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'

Hà Tĩnh: Khởi tố một phóng viên về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'

Bắt quả tang phóng viên tống tiền 90 triệu đồng

Bắt quả tang phóng viên tống tiền 90 triệu đồng

Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên về tội cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên về tội cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố một phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Khởi tố một phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt quả tang 1 phóng viên tống tiền 90 triệu đồng

Bắt quả tang 1 phóng viên tống tiền 90 triệu đồng

Bắt phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng của doanh nghiệp nước ngoài

Bắt phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng của doanh nghiệp nước ngoài

Bắt giam 1 phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng

Bắt giam 1 phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng

Khởi tố phóng viên Báo Gia đình Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố phóng viên Báo Gia đình Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản