Vinpearl Air đặt tham vọng có 63 đường bay quốc nội, 92 đường bay quốc tế vào năm 2025

Vinpearl Air đặt tham vọng có 63 đường bay quốc nội, 92 đường bay quốc tế vào năm 2025

Vinpearl Air đủ điều kiện trình Thủ tướng xem xét chủ trương đầu tư

Vinpearl Air đủ điều kiện trình Thủ tướng xem xét chủ trương đầu tư

Bộ GTVT chấp thuận Vinpearl Air, còn chờ ý kiến Thủ tướng Chính phủ

Bộ GTVT chấp thuận Vinpearl Air, còn chờ ý kiến Thủ tướng Chính phủ

Bộ GTVT nhận định gì về dự án lập Vinpearl Air?

Bộ GTVT nhận định gì về dự án lập Vinpearl Air?

Bộ GTVT tư vấn Vinpearl Air chỉ nên đầu tư 30 máy bay vào năm 2025

Bộ GTVT tư vấn Vinpearl Air chỉ nên đầu tư 30 máy bay vào năm 2025

Hàng không Vinpearl Air nhận cái 'gật đầu' của Bộ GTVT

Hàng không Vinpearl Air nhận cái 'gật đầu' của Bộ GTVT

Bức tranh đội máy bay Việt Nam sẽ ra sao khi có thêm hãng hàng không mới?

Bức tranh đội máy bay Việt Nam sẽ ra sao khi có thêm hãng hàng không mới?

Vinpearl Air dự kiến cất cánh từ tháng 7-2020 với 6 máy bay

Vinpearl Air dự kiến cất cánh từ tháng 7-2020 với 6 máy bay

Vinpearl Air đủ điều kiện thành lập hãng hàng không

Vinpearl Air đủ điều kiện thành lập hãng hàng không

Cục Hàng không Việt Nam ủng hộ dự án thành lập Hãng hàng không Vinpearl Air

Cục Hàng không Việt Nam ủng hộ dự án thành lập Hãng hàng không Vinpearl Air

Thị trường hàng không Việt Nam: Chiêu bài của tay chơi ngoại đạo

Thị trường hàng không Việt Nam: Chiêu bài của tay chơi ngoại đạo

Bất ngờ: Vingroup xúc tiến thành lập Hãng hàng không Vinpearl Air

Bất ngờ: Vingroup xúc tiến thành lập Hãng hàng không Vinpearl Air

Tập đoàn Vingroup thành lập Hãng hàng không Vinpearl Air

Tập đoàn Vingroup thành lập Hãng hàng không Vinpearl Air

Chủ Hàng không Vinpearl Air là ai?

Chủ Hàng không Vinpearl Air là ai?