Mật phục, bắt quả tang nhân viên viễn thông cắt trộm cáp quang lấy tiền tiêu xài

Mật phục, bắt quả tang nhân viên viễn thông cắt trộm cáp quang lấy tiền tiêu xài

Nam thanh niên cắt trộm hơn 500m dây cáp viễn thông của VNPT Hà Tĩnh

Nam thanh niên cắt trộm hơn 500m dây cáp viễn thông của VNPT Hà Tĩnh

Bắt đối tượng 5 lần trộm cáp viễn thông của VNPT Hà Tĩnh

Bắt đối tượng 5 lần trộm cáp viễn thông của VNPT Hà Tĩnh

Nhóm công nhân FPT cắt trộm hàng trăm mét cáp đồng của VNPT Hà Tĩnh

Nhóm công nhân FPT cắt trộm hàng trăm mét cáp đồng của VNPT Hà Tĩnh

Vừa thi công vừa cắt trộm cáp viễn thông của VNPT

Vừa thi công vừa cắt trộm cáp viễn thông của VNPT

Nhóm công nhân trộm cáp đồng của Viễn thông Hà Tĩnh

Nhóm công nhân trộm cáp đồng của Viễn thông Hà Tĩnh