TP.HCM: Điều tra sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

TP.HCM: Điều tra sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Sai phạm Đức Long Golden Land từ chủ trước

Sai phạm Đức Long Golden Land từ chủ trước

Thông tin liên quan đến dự án Sunshine Apartment Quận 7, TP.HCM

Thông tin liên quan đến dự án Sunshine Apartment Quận 7, TP.HCM

TP HCM: Giao Công an TP điều tra các sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

TP HCM: Giao Công an TP điều tra các sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Dự án Sunshine Apartment: Thực hiện đúng quy định pháp luật

Dự án Sunshine Apartment: Thực hiện đúng quy định pháp luật

Công an vào cuộc điều tra xử lý dự án Đức Long Golden Land

Công an vào cuộc điều tra xử lý dự án Đức Long Golden Land

Hé lộ hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai dự án Đức Long Golden Land

Hé lộ hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai dự án Đức Long Golden Land

Đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ sai phạm dự án Đức Long Golden Land

Đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ sai phạm dự án Đức Long Golden Land

TP. HCM: Điều tra dự án Đức Long Golden Land

TP. HCM: Điều tra dự án Đức Long Golden Land

TPHCM đề nghị điều tra sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

TPHCM đề nghị điều tra sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Điều tra dự án Đức Long Golden Land bán đất công

Điều tra dự án Đức Long Golden Land bán đất công

Đề nghị công an điều tra dự án Đức Long Golden Land

Đề nghị công an điều tra dự án Đức Long Golden Land

Công an vào cuộc dự án Đức Long Golden Land có dấu hiệu bán đất công

Công an vào cuộc dự án Đức Long Golden Land có dấu hiệu bán đất công

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm dự án Đức Long Golden Land

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm dự án Đức Long Golden Land

Đề nghị điều tra sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Đề nghị điều tra sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Chuyển cơ quan điều tra sai phạm dự án Đức Long Golden Land

Chuyển cơ quan điều tra sai phạm dự án Đức Long Golden Land