Xử phạt và chưa cho nhập cảnh HDV Trung Quốc xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam

Xử phạt và chưa cho nhập cảnh HDV Trung Quốc xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam

Đề nghị phạt khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Đề nghị phạt khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng xử lý hướng dẫn viên nói 'VN ngày xưa thuộc TQ'

Đà Nẵng xử lý hướng dẫn viên nói 'VN ngày xưa thuộc TQ'

Hướng dẫn viên Trung Quốc nói sai lệch lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Hướng dẫn viên Trung Quốc nói sai lệch lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Tin mới vụ người Trung Quốc thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Tin mới vụ người Trung Quốc thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam, công ty du lịch bị phạt

Thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam, công ty du lịch bị phạt

Đà Nẵng: Phạt vụ để người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng: Phạt vụ để người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Xử phạt HDV du lịch xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng

Xử phạt HDV du lịch xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng

Vụ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn viên bị phạt 12.5 triệu đồng

Vụ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn viên bị phạt 12.5 triệu đồng

Người phụ nữ Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Người phụ nữ Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Đề nghị đưa người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam vào diện chưa cho nhập cảnh trở lại

Đề nghị đưa người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam vào diện chưa cho nhập cảnh trở lại

Hướng dẫn viên chui xuyên tạc Việt Nam đã về Trung Quốc

Hướng dẫn viên chui xuyên tạc Việt Nam đã về Trung Quốc