Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí phát triển ứng dụng gọi xe ULA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí phát triển ứng dụng gọi xe ULA

Bị Đà Nẵng không cho triển khai ứng dụng gọi xe qua mạng, Ulatech kêu lên Thủ tướng

Bị Đà Nẵng không cho triển khai ứng dụng gọi xe qua mạng, Ulatech kêu lên Thủ tướng

ULA bị 'tuýt còi', chủ sở hữu kiến nghị lên Thủ tướng và được xem xét?

ULA bị 'tuýt còi', chủ sở hữu kiến nghị lên Thủ tướng và được xem xét?

Bộ KHCN yêu cầu bổ sung, xem xét nghiên cứu ứng ụng đặt xe ULA.

Bộ KHCN yêu cầu bổ sung, xem xét nghiên cứu ứng ụng đặt xe ULA.

Đà Nẵng: Chưa triển khai ứng dụng ULA để kết nối hoạt động vận tải khách

Đà Nẵng: Chưa triển khai ứng dụng ULA để kết nối hoạt động vận tải khách

Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu ngưng ứng dụng đặt xe ULA

Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu ngưng ứng dụng đặt xe ULA

Đà Nẵng yêu cầu dừng triển khai ứng dụng đặt xe ULA

Đà Nẵng yêu cầu dừng triển khai ứng dụng đặt xe ULA