Mưa lớn nhiều ngày, Tỉnh lộ 674- Kon Tum bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn nhiều ngày, Tỉnh lộ 674- Kon Tum bị sạt lở nghiêm trọng

Kon Tum: Dân khốn khổ bởi đường trăm tỷ chưa bàn giao đã tan hoang

Kon Tum: Dân khốn khổ bởi đường trăm tỷ chưa bàn giao đã tan hoang

Vụ đường gần 500 tỷ sạt lở ở Kon Tum: Gạt bùn cho dân đi tạm

Vụ đường gần 500 tỷ sạt lở ở Kon Tum: Gạt bùn cho dân đi tạm

Kon Tum: Đường gần 500 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở

Kon Tum: Đường gần 500 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở

Đề nghị khắc phục tuyến đường đầu tư 482 tỷ đồng chưa bàn giao đã sạt lở

Đề nghị khắc phục tuyến đường đầu tư 482 tỷ đồng chưa bàn giao đã sạt lở

Đường vừa thi công xong đã sạt lở

Đường vừa thi công xong đã sạt lở

Kon Tum: Đường gần 500 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở

Kon Tum: Đường gần 500 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở

Hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống đường 482 tỉ

Hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống đường 482 tỉ

Đường trăm tỷ bị sạt lở nghiêm trọng

Đường trăm tỷ bị sạt lở nghiêm trọng