Đánh giá việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Đánh giá việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Tại Công văn số 6673/VPCP-NN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về việc thu tiền sử dụng đất,...
Công đoàn EVNNPT: Luôn hài hòa lợi ích giữa tập thể và người lao động

Công đoàn EVNNPT: Luôn hài hòa lợi ích giữa tập thể và người lao động

EVNNPT: Hài hòa lợi ích tập thể và người lao động

EVNNPT: Hài hòa lợi ích tập thể và người lao động

Những sáng kiến chống Covid-19 của ngành điện

Những sáng kiến chống Covid-19 của ngành điện

Giữ vững an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trong mùa dịch COVID-19

Giữ vững an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trong mùa dịch COVID-19

Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống truyền tải điện

Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống truyền tải điện

EVNNPT tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020

EVNNPT tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020

Thấy gì trong Thông điệp năm mới của 'sếp' Truyền tải điện Quốc gia?

Thấy gì trong Thông điệp năm mới của 'sếp' Truyền tải điện Quốc gia?

Ngành điện dồn lực ứng phó bão số 6

Ngành điện dồn lực ứng phó bão số 6