Một phóng viên bị đe dọa khi viết bài điều tra

Một phóng viên bị đe dọa khi viết bài điều tra

Sau khi đăng tải về những sai phạm lên quan đến sản phẩm được cho là dược phẩm, PV báo Tuổi trẻ Thủ Đô đã...