Cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài nỗ lực đóng góp cho quê hương

Cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài nỗ lực đóng góp cho quê hương

Vì sao 'lại' khởi động dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam?

Vì sao 'lại' khởi động dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam?

Tàu điện ngầm Grand Paris – Đường sắt cao tốc – Đô thị thông minh: Những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam

Tàu điện ngầm Grand Paris – Đường sắt cao tốc – Đô thị thông minh: Những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam

Lấy ý kiến người dân trước khi làm đường sắt đô thị lợi gì?

Lấy ý kiến người dân trước khi làm đường sắt đô thị lợi gì?

Hướng tới giao thông bền vững tại Việt Nam

Hướng tới giao thông bền vững tại Việt Nam

Tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc Việt Nam và kinh nghiệm từ Pháp

Tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc Việt Nam và kinh nghiệm từ Pháp

Hội thảo quốc tế Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh

Hội thảo quốc tế Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh

Dự án tàu điện ngầm không được gây hại kinh tế cho người dân

Dự án tàu điện ngầm không được gây hại kinh tế cho người dân

Ứng dụng khoa học công nghệ trong giao thông vận tải Việt Nam chậm so với nhu cầu

Ứng dụng khoa học công nghệ trong giao thông vận tải Việt Nam chậm so với nhu cầu

Công ty Pháp muốn phát triển tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Công ty Pháp muốn phát triển tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Việt Nam