Gặp gỡ HDV Việt - Trung: Tổng cục Du lịch lên tiếng

Gặp gỡ HDV Việt - Trung: Tổng cục Du lịch lên tiếng

Tổng cục Du lịch yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm Công ty lữ hành Thiên Cung

Tổng cục Du lịch yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm Công ty lữ hành Thiên Cung

Tiếp tục đề nghị thu Giấy phép của Công ty tổ chức đại hội chui HDV

Tiếp tục đề nghị thu Giấy phép của Công ty tổ chức đại hội chui HDV

Quảng Ninh đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh của Công ty Thiên Cung

Quảng Ninh đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh của Công ty Thiên Cung

Đại hội tour 0 đồng trái phép: Đề nghị thu giấy phép

Đại hội tour 0 đồng trái phép: Đề nghị thu giấy phép

Xử lý đơn vị tổ chức trái phép đại hội hướng dẫn viên du lịch có yếu tố người nước ngoài

Xử lý đơn vị tổ chức trái phép đại hội hướng dẫn viên du lịch có yếu tố người nước ngoài