Triển khai thu phí không dừng tại các trạm BOT: 'Ì ạch' tiến độ

Triển khai thu phí không dừng tại các trạm BOT: 'Ì ạch' tiến độ

'Cuộc chiến' đậu đỗ xe: Vỡ phương án thu phí?

'Cuộc chiến' đậu đỗ xe: Vỡ phương án thu phí?

Lùm xùm thu phí đỗ xe tại Đà Nẵng: Nhà thầu quyết rút

Lùm xùm thu phí đỗ xe tại Đà Nẵng: Nhà thầu quyết rút

Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút

Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút

Lùm xùm tại bãi phí thu xe ở Đà Nẵng: Nhà thầu 'than' khó vì thu không bằng chi?!

Lùm xùm tại bãi phí thu xe ở Đà Nẵng: Nhà thầu 'than' khó vì thu không bằng chi?!

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đề nghị cấm đường để dễ thu tiền tại bãi giữ xe

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đề nghị cấm đường để dễ thu tiền tại bãi giữ xe

Tranh cãi 'nảy lửa' quanh chủ trương đỗ xe có thu phí tại Đà Nẵng

Tranh cãi 'nảy lửa' quanh chủ trương đỗ xe có thu phí tại Đà Nẵng

Lùm xùm phí đỗ xe tại Đà Nẵng: Vì sao nhà thầu xin rút?

Lùm xùm phí đỗ xe tại Đà Nẵng: Vì sao nhà thầu xin rút?

Lùm xùm thu phí đỗ xe tại Đà Nẵng: Nhà thầu xin rút

Lùm xùm thu phí đỗ xe tại Đà Nẵng: Nhà thầu xin rút