Thanh lý tài sản Công ty Texwell Vina để trả nợ lương cho công nhân

Thanh lý tài sản Công ty Texwell Vina để trả nợ lương cho công nhân

Chi trả tiền lương cho gần 2000 công nhân bị chủ doanh nghiệp bỏ rơi

Chi trả tiền lương cho gần 2000 công nhân bị chủ doanh nghiệp bỏ rơi

Hơn 1,6 ngàn công nhân Công ty Texwell Vina nhận nửa tháng lương còn lại

Hơn 1,6 ngàn công nhân Công ty Texwell Vina nhận nửa tháng lương còn lại

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Công nhân lo lắng vì 'ông chủ' chưa trả lương nhưng đã 'mất tích'

Công nhân lo lắng vì 'ông chủ' chưa trả lương nhưng đã 'mất tích'

Ông chủ Hàn Quốc 'mất tích' khi nợ lương, công nhân lao đao

Ông chủ Hàn Quốc 'mất tích' khi nợ lương, công nhân lao đao