Mất Tết vì chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Mất Tết vì chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Vẫn khó xử lý chủ dự án FDI bỏ trốn?

Công nhân lo lắng vì 'ông chủ' chưa trả lương nhưng đã 'mất tích'

Công nhân lo lắng vì 'ông chủ' chưa trả lương nhưng đã 'mất tích'

Ông chủ Hàn Quốc 'mất tích' khi nợ lương, công nhân lao đao

Ông chủ Hàn Quốc 'mất tích' khi nợ lương, công nhân lao đao

Ông chủ Hàn Quốc 'mất tích' khi nợ lương, công nhân lao đao

Ông chủ Hàn Quốc 'mất tích' khi nợ lương, công nhân lao đao

Thưởng Tết, nợ lương các doanh nghiệp phải báo cáo trước 20/12

Thưởng Tết, nợ lương các doanh nghiệp phải báo cáo trước 20/12

Gần 100% người lao động ở Đồng Nai đã nhận sổ BHXH

Gần 100% người lao động ở Đồng Nai đã nhận sổ BHXH

Tỉnh Đồng Nai chính thức thông tin các vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm

Tỉnh Đồng Nai chính thức thông tin các vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm

Đồng Nai: Nợ bảo hiểm xã hội gần 640 tỷ đồng

Đồng Nai: Nợ bảo hiểm xã hội gần 640 tỷ đồng

Công nhân bỏ việc, đứng kín quốc lộ phản đối chính sách lương Pouchen

Công nhân bỏ việc, đứng kín quốc lộ phản đối chính sách lương Pouchen

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp công nhân bị nợ lương

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp công nhân bị nợ lương

Gần 193 nghìn lao động ảnh hưởng quyền lợi do nợ bảo hiểm xã hội

Chủ động nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Công nhân bỏ việc, đứng kín quốc lộ phản đối chính sách lương Pouchen

Công nhân bỏ việc, đứng kín quốc lộ phản đối chính sách lương Pouchen

Hơn 1.600 công nhân bị Công ty Texwell Vina 'xù lương' đã có việc làm mới

Hơn 1.600 công nhân bị Công ty Texwell Vina 'xù lương' đã có việc làm mới

Đồng Nai: Bảo vệ tốt nhất quyền lợi của công nhân tại DN chủ bỏ trốn

Đồng Nai: Bảo vệ tốt nhất quyền lợi của công nhân tại DN chủ bỏ trốn

Thời sự 9h ngày 15/3/2018: Hơn 1.600 công nhân công ty Texwell được tiếp nhận

Đồng Nai: Đề nghị rà soát tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp FDI

Đồng Nai: Đề nghị rà soát tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp FDI

1.647 công nhân bị chủ nước ngoài bỏ rơi trước Tết đã được tiếp nhận

1.647 công nhân bị chủ nước ngoài bỏ rơi trước Tết đã được tiếp nhận

Gần 1.400 công nhân Công ty Texwell Vina có việc làm mới

Gần 1.400 công nhân Công ty Texwell Vina có việc làm mới

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ hỗ trợ công nhân Công ty Texwell Vina

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ hỗ trợ công nhân Công ty Texwell Vina

Ứng thêm 1,4 tỷ đồng đóng bảo hiểm cho công nhân Công ty Texwell Vina

Ứng thêm 1,4 tỷ đồng đóng bảo hiểm cho công nhân Công ty Texwell Vina

Đồng Nai tiếp tục ứng tiền giúp công nhân bị nợ lương

Đồng Nai tiếp tục ứng tiền giúp công nhân bị nợ lương

Đồng Nai: Ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp 1,7 nghìn công nhân bị công ty nợ lương

Đồng Nai: Ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp 1,7 nghìn công nhân bị công ty nợ lương

Đồng Nai ứng 1,4 tỉ đồng giúp công nhân nợ lương

Đồng Nai ứng thêm gần 1,4 tỷ đồng đóng bảo hiểm cho công nhân Texwell Vina

Đồng Nai ứng thêm gần 1,4 tỷ đồng đóng bảo hiểm cho công nhân Texwell Vina

Tạm ứng thêm gần 1,4 tỷ đồng đóng BHXH cho công nhân bị Công ty Texwell Vina nợ lương

Tạm ứng thêm gần 1,4 tỷ đồng đóng BHXH cho công nhân bị Công ty Texwell Vina nợ lương

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp công nhân bị nợ lương

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp công nhân bị nợ lương

Đồng Nai đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động Công ty KL Texwell

Đồng Nai đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động Công ty KL Texwell

Làm thủ tục khởi kiện công ty 'bỏ rơi' 2.000 công nhân

Làm thủ tục khởi kiện công ty 'bỏ rơi' 2.000 công nhân

Nhiều công nhân của Texwell Vina lo lắng khi làm đơn chấm dứt hợp đồng

Nhiều công nhân của Texwell Vina lo lắng khi làm đơn chấm dứt hợp đồng

Vụ công nhân bị 'xù' lương ở Đồng Nai: Tập trung giải quyết khó khăn cho người lao động

Vụ công nhân bị 'xù' lương ở Đồng Nai: Tập trung giải quyết khó khăn cho người lao động

Hướng dẫn công nhân khởi kiện Công ty Texwell Vina vụ 'xù' lương

Hướng dẫn công nhân khởi kiện Công ty Texwell Vina vụ 'xù' lương

Vụ công ty nợ lương: Nhiều người có nguy cơ không xin được công việc mới

Vụ công ty nợ lương: Nhiều người có nguy cơ không xin được công việc mới

Nỗ lực giải quyết chế độ cho công nhân Công ty TNHH KL TexWell Vina

Nỗ lực giải quyết chế độ cho công nhân Công ty TNHH KL TexWell Vina

Công nhân trên 35 tuổi bị chủ Hàn Quốc 'bỏ rơi' ít có cơ hội việc làm

Công nhân trên 35 tuổi bị chủ Hàn Quốc 'bỏ rơi' ít có cơ hội việc làm

Công nhân bị nợ lương bật khóc vì không có việc làm

Công nhân bị nợ lương bật khóc vì không có việc làm