Đồng xu thượng đỉnh và cách kinh doanh kỳ lạ

Đồng xu thượng đỉnh và cách kinh doanh kỳ lạ

Người dân háo hức đi mua đồng xu kỷ niệm hội nghị Mỹ - Triều

Người dân háo hức đi mua đồng xu kỷ niệm hội nghị Mỹ - Triều

Nhiều người nghỉ làm để mua đồng xu chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều

Nhiều người nghỉ làm để mua đồng xu chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều

Dòng người háo hức mua đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Dòng người háo hức mua đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bán hết 800.000 bộ tem 'Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên' chỉ sau một ngày

Bán hết 800.000 bộ tem 'Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên' chỉ sau một ngày

Đồng xu bạc Thượng đỉnh Mỹ - Triều giá nửa triệu 'cháy hàng'

Đồng xu bạc Thượng đỉnh Mỹ - Triều giá nửa triệu 'cháy hàng'

Người dân Thủ đô chen nhau đi mua đồng xu kỷ niệm hội nghị Mỹ-Triều

Người dân Thủ đô chen nhau đi mua đồng xu kỷ niệm hội nghị Mỹ-Triều

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đoàn người xếp hàng từ 6h sáng chờ mua đồng xu bạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Người dân nô nức 'sưu tầm' đồng xu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Người dân nô nức 'sưu tầm' đồng xu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Phát hành 300 đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Phát hành 300 đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Ngày 27/2 sẽ phát hành đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngày 27/2 sẽ phát hành đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều