Phà Vàm Cống về TP.HCM bị hư hỏng nặng

Phà Vàm Cống về TP.HCM bị hư hỏng nặng

Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, phà 200 tấn từ Vàm Cống về TP.HCM có thể bị...
TP.HCM: Sa thải nhân viên thu 'tiền tươi' phí đỗ xe lòng đường

TP.HCM: Sa thải nhân viên thu 'tiền tươi' phí đỗ xe lòng đường

TP.HCM: Sa thải nhân viên thu 'tiền tươi' phí đỗ xe lòng đường

TP.HCM: Sa thải nhân viên thu 'tiền tươi' phí đỗ xe lòng đường

TPHCM giao Thanh niên xung phong quản lý, thu phí đỗ xe ô tô trên đường

TPHCM giao Thanh niên xung phong quản lý, thu phí đỗ xe ô tô trên đường

Giao Công ty TNXP quản lý thu phí đậu xe lòng đường

Giao Công ty TNXP quản lý thu phí đậu xe lòng đường

TP.HCM yêu cầu xử lý thông tin về sai phạm trong thu phí đỗ xe ô tô

TP.HCM yêu cầu xử lý thông tin về sai phạm trong thu phí đỗ xe ô tô

TP.HCM: Kỳ lạ thu tiền gửi xe lỗ gần 700 triệu/tháng

TP.HCM: Kỳ lạ thu tiền gửi xe lỗ gần 700 triệu/tháng

Áp dụng thu phí đậu ô tô bằng công nghệ tại TP.HCM: Rơi rụng tiền tỷ mỗi tháng

Áp dụng thu phí đậu ô tô bằng công nghệ tại TP.HCM: Rơi rụng tiền tỷ mỗi tháng