Hà Nội giữ vị trí thứ nhất cả nước về đầu tư, thứ hai cả nước về vốn FDI

Hà Nội giữ vị trí thứ nhất cả nước về đầu tư, thứ hai cả nước về vốn FDI

Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Coi trọng chất lượng dự án đầu tư

Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Coi trọng chất lượng dự án đầu tư

Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ hút 1 tỷ USD đầu tư trong năm 2018?

Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ hút 1 tỷ USD đầu tư trong năm 2018?

Khu công nghệ cao Hòa Lạc đặt mục tiêu thu hút đầu tư 1 tỉ USD trong năm 2018

Khu công nghệ cao Hòa Lạc đặt mục tiêu thu hút đầu tư 1 tỉ USD trong năm 2018

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: 'Bến đỗ' những dự án đầu tư chất lượng, công nghệ cao

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: 'Bến đỗ' những dự án đầu tư chất lượng, công nghệ cao

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: 'Bến đỗ' những dự án đầu tư chất lượng, công nghệ cao

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: 'Bến đỗ' những dự án đầu tư chất lượng, công nghệ cao

Tăng vốn đầu tư bình quân lên hơn 717 tỷ đồng/héc ta

Tăng vốn đầu tư bình quân lên hơn 717 tỷ đồng/héc ta

Nhiều dự án đầu tư chất lượng hội tụ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Nhiều dự án đầu tư chất lượng hội tụ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Để Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học của quốc gia

Để Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học của quốc gia

Tạo đột phá để thu hút đầu tư

Tạo đột phá để thu hút đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân