Nhộn nhịp thị trường lao động ngoài nước

Nhộn nhịp thị trường lao động ngoài nước

Nhiều cơ hội sang nước ngoài làm việc

Nhiều cơ hội sang nước ngoài làm việc

Cơ hội cho nữ lao động đi làm điều dưỡng viên tại Đức lương 70 triệu đồng

Cơ hội cho nữ lao động đi làm điều dưỡng viên tại Đức lương 70 triệu đồng

Tuyển chọn 400 điều dưỡng làm việc tại CHLB Đức

Tuyển chọn 400 điều dưỡng làm việc tại CHLB Đức

Cơ hội sang Đức làm điều dưỡng với thu nhập hấp dẫn

Cơ hội sang Đức làm điều dưỡng với thu nhập hấp dẫn

Cơ hội làm việc tại Đức: Cần những điều kiện gì?

Cơ hội làm việc tại Đức: Cần những điều kiện gì?

Tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và CHLB Đức

Tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và CHLB Đức

Trao cơ hội làm việc tại Đức cho 404 người

Trao cơ hội làm việc tại Đức cho 404 người

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Đưa nhiều điều dưỡng viên sang Đức làm việc

Đưa nhiều điều dưỡng viên sang Đức làm việc

Khai giảng khóa đào tạo điều dưỡng viên sang làm việc tại Đức

Khai giảng khóa đào tạo điều dưỡng viên sang làm việc tại Đức

Đưa gần 300 điều dưỡng viên sang Đức làm việc

Đưa gần 300 điều dưỡng viên sang Đức làm việc

110 điều dưỡng viên sẽ xuất cảnh sang Đức làm việc trong tháng 9/2018

110 điều dưỡng viên sẽ xuất cảnh sang Đức làm việc trong tháng 9/2018

Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho điều dưỡng Việt Nam tại Đức

Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho điều dưỡng Việt Nam tại Đức

Mời dự phỏng vấn chương trình tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc

Mời dự phỏng vấn chương trình tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc

Sang Đức làm điều dưỡng với thu nhập 72 triệu đồng/tháng

Sang Đức làm điều dưỡng với thu nhập 72 triệu đồng/tháng

Xuất ngoại hái nấm, làm điều dưỡng lương 37-72 triệu/tháng

Xuất ngoại hái nấm, làm điều dưỡng lương 37-72 triệu/tháng

501 ứng viên trúng tuyển chương trình đưa điều dưỡng sang Đức làm việc

501 ứng viên trúng tuyển chương trình đưa điều dưỡng sang Đức làm việc

346 người ứng tuyển chương trình đưa điều dưỡng sang Đức làm việc

346 người ứng tuyển chương trình đưa điều dưỡng sang Đức làm việc