Lập dự án khống, rút gần 17.500 tỉ đồng từ một nhà băng sau 3 lần giải ngân

Lập dự án khống, rút gần 17.500 tỉ đồng từ một nhà băng sau 3 lần giải ngân

Sau khi Vinafood II thoái vốn, Việt Hân Sài Gòn nhiều lần sử dụng quyền sử dụng đất tại 33 Nguyễn Du và...
Khối tài sản 10.000 tỷ đồng của Vinametric - chủ Saigon Prince Hotel

Khối tài sản 10.000 tỷ đồng của Vinametric - chủ Saigon Prince Hotel

Thị trường trái phiếu 'nóng' khi lãi suất cao nhất lên tới 20%/năm

Thị trường trái phiếu 'nóng' khi lãi suất cao nhất lên tới 20%/năm

Mặt bằng lãi suất trái phiếu tăng trong tháng 10

Mặt bằng lãi suất trái phiếu tăng trong tháng 10

Đói vốn, doanh nghiệp BĐS lại bán hàng ngàn tỉ đồng trái phiếu

Đói vốn, doanh nghiệp BĐS lại bán hàng ngàn tỉ đồng trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp ế gần 50% trong tháng 10

Trái phiếu doanh nghiệp ế gần 50% trong tháng 10

3.705 tỷ đồng đổ về Vinametric sau 24 lần phát hành trái phiếu liên tiếp chỉ trong một tháng

3.705 tỷ đồng đổ về Vinametric sau 24 lần phát hành trái phiếu liên tiếp chỉ trong một tháng

Chủ Khách sạn Saigon Prince huy động thêm được 285 tỷ đồng trái phiếu

Chủ Khách sạn Saigon Prince huy động thêm được 285 tỷ đồng trái phiếu