Những loại thuốc, thực phẩm chức năng vi phạm bị Bộ Y tế khuyến cáo trong tháng 11/2018

Những loại thuốc, thực phẩm chức năng vi phạm bị Bộ Y tế khuyến cáo trong tháng 11/2018

Nước muối sinh lý của Công ty TNHH Vinamask bị thu hồi do kém chất lượng

Nước muối sinh lý của Công ty TNHH Vinamask bị thu hồi do kém chất lượng

Nước muối sinh lý Vinamask bị đình chỉ lưu hành, thu hồi vì chất lượng kém

Nước muối sinh lý Vinamask bị đình chỉ lưu hành, thu hồi vì chất lượng kém

Thu hồi lô nước muối sinh lý có vi sinh vật

Thu hồi lô nước muối sinh lý có vi sinh vật

Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/10/2018: Cha già chết lặng bên 4 chiếc quan tài trong căn nhà xây dở

Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/10/2018: Cha già chết lặng bên 4 chiếc quan tài trong căn nhà xây dở

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý Vinamask kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý Vinamask kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng của Vinamask

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng của Vinamask

Thu hồi lô nước muối sinh lý không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm

Thu hồi lô nước muối sinh lý không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng của Công ty Vinamask

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng của Công ty Vinamask

Thu hồi sản phẩm nước muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask vì kém chất lượng

Thu hồi sản phẩm nước muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask vì kém chất lượng