Bình Dương: 'Bà hỏa' thiêu rụi công ty gỗ nội thất

Bình Dương: 'Bà hỏa' thiêu rụi công ty gỗ nội thất

Biển lửa bao trùm công ty gỗ sau tiếng nổ lớn

Biển lửa bao trùm công ty gỗ sau tiếng nổ lớn

Lửa thiêu rụi công ty gỗ nội thất ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương)

Lửa thiêu rụi công ty gỗ nội thất ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương)

Cháy rực trời xưởng gỗ ở Bình Dương

Cháy rực trời xưởng gỗ ở Bình Dương

Lửa bùng cháy dữ dội tại công ty gỗ ở Bình Dương

Lửa bùng cháy dữ dội tại công ty gỗ ở Bình Dương

Vụ cháy tại công ty sản xuất đồ gỗ lớn ở Bình Dương: Tất cả đồ gỗ đã thành tro

Vụ cháy tại công ty sản xuất đồ gỗ lớn ở Bình Dương: Tất cả đồ gỗ đã thành tro

Đang cháy lớn tại một công ty gỗ ở Bình Dương

Đang cháy lớn tại một công ty gỗ ở Bình Dương