Thực hiện đấu thầu công khai, nghiêm túc

Thực hiện đấu thầu công khai, nghiêm túc

Đấu thầu sữa học đường Hà Nội: Một nhà thầu đã bị loại, 2 'ông lớn' chào giá ngàn tỉ đồng đang cạnh tranh

Đấu thầu sữa học đường Hà Nội: Một nhà thầu đã bị loại, 2 'ông lớn' chào giá ngàn tỉ đồng đang cạnh tranh

Hà Nội sẽ công bố đơn vị trúng thầu chương trình sữa học đường vào cuối tuần

Hà Nội sẽ công bố đơn vị trúng thầu chương trình sữa học đường vào cuối tuần

Mở thầu sữa học đường tại Hà Nội: Vinamilk đấu TH True Milk thế nào?

Mở thầu sữa học đường tại Hà Nội: Vinamilk đấu TH True Milk thế nào?

Đấu thầu sữa học đường, công ty đưa giá hàng nghìn tỷ

Đấu thầu sữa học đường, công ty đưa giá hàng nghìn tỷ

Hà Nội mở thầu tài chính 'sữa học đường': Vinamilk đưa giá dự thầu thấp hơn đối thủ nhiều tỷ đồng

Hà Nội mở thầu tài chính 'sữa học đường': Vinamilk đưa giá dự thầu thấp hơn đối thủ nhiều tỷ đồng

VINAMILK đưa ra giá dự thầu thấp hơn đối thủ nhiều tỷ đồng

VINAMILK đưa ra giá dự thầu thấp hơn đối thủ nhiều tỷ đồng

Mở gói thầu tài chính chương trình 'Sữa học đường' Hà Nội

Mở gói thầu tài chính chương trình 'Sữa học đường' Hà Nội

3 DN dự thầu cung cấp sữa học đường tại Hà Nội: Ai trúng cũng phải đảm bảo chất lượng sữa

3 DN dự thầu cung cấp sữa học đường tại Hà Nội: Ai trúng cũng phải đảm bảo chất lượng sữa

Sữa học đường, đơn vị nào sẽ trúng thầu?

Sữa học đường, đơn vị nào sẽ trúng thầu?

Gói thầu Mua sữa học đường của Hà Nội: Lễ mở thầu kéo dài do phải xử lý tình huống

Gói thầu Mua sữa học đường của Hà Nội: Lễ mở thầu kéo dài do phải xử lý tình huống

Mở thầu tài chính sữa học đường ở Hà Nội: Hai 'ông lớn' chào giá ngàn tỉ đồng

Mở thầu tài chính sữa học đường ở Hà Nội: Hai 'ông lớn' chào giá ngàn tỉ đồng