Bài 6: Điểm tên các doanh nghiệp 'bức tử' môi trường

Bài 6: Điểm tên các doanh nghiệp 'bức tử' môi trường

Bắc Giang: Công ty Thạch Bàn cần khắc phục hệ thống xử lý khí thải

Bắc Giang: Công ty Thạch Bàn cần khắc phục hệ thống xử lý khí thải

Bắc Giang: Công ty TNHH Thạch Bàn thừa nhận gây ô nhiễm môi trường

Bắc Giang: Công ty TNHH Thạch Bàn thừa nhận gây ô nhiễm môi trường

Công ty TNHH Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường ngay cho dân 400 triệu đồng vì đốt lò làm chết lúa

Công ty TNHH Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường ngay cho dân 400 triệu đồng vì đốt lò làm chết lúa

Bắc Giang: Công ty Thạch Bàn đốt lò làm chết lúa phải bồi thường cho dân

Bắc Giang: Công ty Thạch Bàn đốt lò làm chết lúa phải bồi thường cho dân

Công ty TNHH Thạch Bàn bị phạt 105 triệu đồng vì liên quan đến môi trường

Công ty TNHH Thạch Bàn bị phạt 105 triệu đồng vì liên quan đến môi trường