Quảng Nam ngăn chặn việc lợi dụng dịch Covid-19 để xin tiền ủng hộ

Quảng Nam ngăn chặn việc lợi dụng dịch Covid-19 để xin tiền ủng hộ

Giả danh cán bộ Nhà nước để quyên góp kinh phí chống dịch bệnh Covid-19

Giả danh cán bộ Nhà nước để quyên góp kinh phí chống dịch bệnh Covid-19

Hai người giả cán bộ Sở Lao động xin tiền ủng hộ chống dịch

Làm rõ đối tượng giả danh cán bộ Nhà nước quyên tiền chống dịch Covid-19

Từ tối 26/3 Đà Nẵng triển khai cấm tập trung đông người

Từ tối 26/3 Đà Nẵng triển khai cấm tập trung đông người

Lợi dụng dịch COVID-19, giả danh cán bộ xin tiền doanh nghiệp

Lợi dụng dịch COVID-19, giả danh cán bộ xin tiền doanh nghiệp