Vốn ngoại chảy vào, 'cửa' nào đang mở?

Vốn ngoại chảy vào, 'cửa' nào đang mở?

Gọi vốn không thành công, con thuyền Vinalines sẽ đi về đâu?

Gọi vốn không thành công, con thuyền Vinalines sẽ đi về đâu?

Gần 99% cổ phiếu Vinalines mang đến đấu giá bị 'ế'

Gần 99% cổ phiếu Vinalines mang đến đấu giá bị 'ế'

Loại SK Securities, Vinalines bán cổ phần tại chợ

Loại SK Securities, Vinalines bán cổ phần tại chợ

Vinalines chưa chọn được nhà đầu tư chiến lược

Vinalines chưa chọn được nhà đầu tư chiến lược

Vinalines chính thức IPO vào ngày 5/9, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần

Vinalines chính thức IPO vào ngày 5/9, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần

Vì sao Vinalines không chọn được nhà đầu tư chiến lược?

Vì sao Vinalines không chọn được nhà đầu tư chiến lược?