Khởi động sự kiện 'The Green Trail - Cung đường xanh'

Khởi động sự kiện 'The Green Trail - Cung đường xanh'

'The Green Trail - Cung đường xanh' - sự kiện đua xe diễu hành đường trường mang tính lịch sử bằng xe máy...