Công trình 'triệu đô' phục vụ công nhân

Công trình 'triệu đô' phục vụ công nhân

Đồng Nai: Cần tuyển hơn 90.000 lao động

Đồng Nai: Cần tuyển hơn 90.000 lao động

Sáng tạo trong sản xuất

Sáng tạo trong sản xuất

Coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển doanh nghiệp

Coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển doanh nghiệp

Công ty TNHH Pousung Vina: Hơn 4,4 tỉ đồng quà Tết cho người lao động

Công ty TNHH Pousung Vina: Hơn 4,4 tỉ đồng quà Tết cho người lao động

Tặng 25 ngàn phần quà Tết cho người lao động

Tặng 25 ngàn phần quà Tết cho người lao động

800 gia đình tham dự ngày hội gia đình công nhân